Suknia Wandzi Azbestowa

zespół Suknia Wańdzi azbestowa

Performens wizualno-muzyczny powstały we wrześniu 2017 roku. Pierwszy występ grupy odbył się w Kawkowie na Sztuce w Obejściu.

Skład zespołu:

  • Małgorzata Katarzyna Sobczyk ( Kasia i Wojtek, Los Trabantos, Jak Wolność to Wolność, Praffdata)
  • Krzysztof Banasiuk – „Banan” ( TZN Xenna, Kult, Izrael, Armia, Immanuel, Stan Zvezda)
  • Igor Buszkowski (Igor Buszkowski na żywo, Projekt Elektryczny, Jak Wolność to Wolność, Buzu Squat)